LIVVAKT SÄPO

FYSKRAV

A) Löpning 3 km plant underlag. Max 13:30 min för män, 14:30 min för kvinnor.

B) Armhävningar 50 st för män, 25 st för kvinnor. Raka armar, bröstkorgen i marken. Alla i följd. 

C) Marklyft 100 kg x 6 för män, 70 kg x 6 för kvinnor.

D) Simning med kläder på: 50 meter, hämta docka på minst 3,5 m djup och därefter bogsera denna 25 meter.

Ovan är inte helt absoluta krav, det görs en helhetsbedömning. Vissa idag aktiva livvakter skulle ha en utmaning i att möta dessa intagningskrav.

ÖVRIGT

SÄPO ansvarar främst för säkerheten för delar av kungafamiljen, riksdagsledamöterna, ministrar, statsbesök och ambassadörer. Vissa ambassadörer har även egna livvakter på svensk mark. 

Svenska livvakter rekryteras bland poliser och det räcker med ett års anställning efter aspiranten för att kunna söka. Arbetet består till största del av planering, förberedelser och träning. Utöver goda kunskaper i skytte, bilkörning och självskydd är egenskaper såsom social kompetens, fingertoppskänsla och handlingskraft av stor vikt. 

Har du dessutom ett specialistområde, till exempel dykning, klättring, skytte, sjukvård, skidåkning, taktik, teknik eller främmande kulturer, tack vare tidigare erfarenheter eller fritidsintresse, så kan du tillföra ännu mer till ditt team kring skyddspersonen.


https://sakerhetspolisen.se/verksamheten/personskydd.html

https://sakerhetspolisen.se/jobba-hos-oss/bli-livvakt/traningstips.html

ALL TRÄNING SKER PÅ EGEN RISK // ALL TRAINING IS AT YOUR OWN RISK