US army

FYSKRAV

Den amerikanska armen har under nästan 40 år tillämpat tester de kallat för APFT, Army Physical Fitness Test, beståendes av armhävningar, situps och två miles löpning (3219 meter).

I början av 2020-talet fasades dock detta ut till förmån för ACFT, Army Combat Fitness Test. Detta ska bättre spegla de fysiska utmaningarna i verksamheten. Denna har också justerats successivt, men i skrivande stund består den av följande sex deltest:

A) Maximum 3 repetions deadlift (MDL). Marklyft tre-repetions maximum, trapbar/shrugbar/hexbar används i arméns egna instruktionsmaterial. Något mindre skaderisk och lite lättare att lyfta tyngre jämfört med vanlig stång.

B) Standing Power Throw. Stående kraft-kast. Kast bakåt med 10 punds medicinboll, ca 4,5 kg.

C) Hand Release Push-Up (HRP). Hand-lyfts armhävningar, som vanliga armhävningar/böjsträck fast man lägger sig ner på marken och lyfter sina handflator från marken varje procedur.

D) Sprint-Drag-Cary (SDC). Löpning, drag och bärande. Totalt 25X10 meter. Mät upp 25 meter och utför nedan procedur;

  • Spring vanligt fram och tillbaka

  • Drag en 90 punds (ca 41 kg) släde fram och tillbaka

  • Spring utan att korsa fötterna i sidled med handflatorna vertikalt framåt

  • Spring fram och tillbaka med en 40 punds (ca 18 kg) kettlebell i varje hand  

  • Spring vanligt fram och tillbaka

E) Stå i planka så länge som möjligt

F) Löpning 2 miles, 3219 meter. Flackt.

Maximalt resultat är 600 poäng och räknas ut enligt denna tabell.

ÖVRIGT

https://bootcampmilitaryfitnessinstitute.com/2023/05/19/an-overview-of-the-us-army-combat-fitness-test-acft/

https://www.army.mil/acft/

En förtjänstfull uppsats där svenska värnpliktiga testats mot ACFT  https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1777281/FULLTEXT01.pdf

ALL TRÄNING SKER PÅ EGEN RISK // ALL TRAINING IS AT YOUR OWN RISK

Två soldater med rök bakom