POLIS

KONDITION

Konditionstest på en Ergometercykel, detta görs på plats hos Plikt- och Prövningsverket (fd Rekryteringsmyndigheten). Mäts på en 9-gradig skala, nivå 5 godkänt, men numera räcker det med 4 för att få fortsätta testdagen.  Om man påbörjar polisutbildningen får man testa konditionen igen senare under utbildningen, måste avklaras innan examen.

STYRKA

Styrketest i en ISOKAI-maskin görs också på plats hos Plikt- och Prövningsverket. Mäts på en 9-gradig skala, godkänt är nivå 6 (män) och 3 (kvinnor), vilket motsvarar genomsnittsstyrkan för respektive kön som söker. Men även om man inte når upp till 6 respektive 3, får man ändå fortsätta testdagen om man når 5 respektive 2. Om man påbörjar polisutbildningen får man testa styrka igen senare under utbildningen, måste avklaras innan examen.

SIMNING

Simtest beståendes av 150 meter bröstsim, 25 meter ryggsim utan armtag samt att hämta en docka från 1,5 meters djup och bogsera den 10 meter med dockans ansikte ovanför vattenytan. Görs på förhand, skriv ut intyget på länken nedan och besök valfritt badhus i förväg.

ÖVRIGT

De senaste åren har såväl de mentala som de fysiska kraven för att bli antagen som polisstudent sänkts, detta för att öka antalet behöriga och få en bredare mångfald. Ovan beskrivet är de enda konkreta fyskraven.

Ofta får man som polissökande inte fortsätta cykeltestet efter man uppnått godkänt-nivå, alltså nivå 5. Är du vältränad kommer du förmodligen inte ens hinna bli svettig. Är man hyggligt stark i förhållande till sin kroppsvikt och förbereder sig med att träna marklyft/high pulls till bröstnivå löser man även styrketestet väl.


https://polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/antagningskrav/fysiska-krav-i-polisyrket/

https://www.taktisk.se/2019/01/14/isokai-ett-tillforlitligt-styrketest/

ALL TRÄNING SKER PÅ EGEN RISK // ALL TRAINING IS AT YOUR OWN RISK

Polisbil i svensk småstad