FBI

FYSKRAV

FBI´s fittnesstest är lite olika beroende på om du söker mot NAT (New Agent Trainees) eller TRP (Tactical Recrutiment Program) för att kunna bli en del av HRT (Hostage Rescue Team).

NAT gör fyra tester, och måste få minst 1 poäng på varje samt minst 12 poäng totalt. Söker du för mer krävande TRP är det fem tester, minst 1 poäng på varje samt minst 20 poäng totalt som gäller. Oavsett alltid maximal 5 minuter vila mellan de olika delmomenten.

A) Maximalt antal situps i en följd under en minut. Skulderbladen i marken, händerna korsade på bröstet, benen böjda 90 grader och sedan ska armbågarna toucha låren.

B) 300 m löpning på minimal tid. Börja stående.

C) Maximalt antal armhävningar, fullt utsträckta armar i översta läget, överarmarna parallella med golvet i nedersta läget. Ingen tidsgräns, ingen vila utan kontinuerlig rörelse.

D) 1,5 miles löpning (motsvarar 2414 m). Börja stående.

E) Endast för Tactical Recruitment Program-sökande: maximalt antal pullups i en följd. Handflatorna vända från ansiktet. Axelbrett grepp, men inte mer än 23 tum (58,4 cm) från utsida hand till utsida hand.

Resultatet mäts i en tabell länkad nedan som justerar för ålder och kön. 

ÖVRIGT

Se Colton Krolak genomföra detta test, från 2022.  https://www.youtube.com/watch?v=FfL0HY2oDmo

De fysiska kraven samt detaljerad guide för desamma.  https://fbijobs.gov/special-agents/physical-requirements  https://fbijobs.gov/sites/default/files/2022-08/guide_howtoapply.pdf

ALL TRÄNING SKER PÅ EGEN RISK // ALL TRAINING IS AT YOUR OWN RISK

FBI-agent med pistol